Verlangen naar je sterfdag

Ds. D.W. Tuinier / 2 reacties

09-01-2018, 15:00

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Mag je verlangen naar je sterfdag (of de wederkomst)? Er is veel gebeurd waardoor ik het aardse leven niet fijn vind (tot mijn 15e in een sekte opgegroeid, gebroken relaties, eenling binnen het gezin, ruzie in de familie). De Heere zette mij stil, ik mocht leren dat we in een verdorven en verscheurde wereld leven, dat we dagelijks Hem verdriet doen. En dat om eigen schuld. Mijn hart gaat uit naar Christus, Hij alleen kan en wil mij redden. Ik verlang ernaar om niet meer te zondigen, maar heilig voor God te mogen leven. Leven tot Zijn eer, in een wereld zonder pijn, moeite en verdriet. Zo komt vaak de gedachte boven aan het leven na dit aardse leven. Daar kan ik zo naar verlangen. Dat ik nooit meer de Heere verdriet hoef te doen. Is dit een Bijbels verlangen?

Antwoord

Ja, dat is een bijbels verlangen. De apostel Paulus verlangt om ontbonden te zijn en met Christus te zijn (Filipp. 1:21-26). Lees dat gedeelte eens met de kanttekeningen en uitleg. Maar... hij legt zijn leven daarbij in Gods hand. Hij zegt: (ik schrijf het met mijn eigen woorden) God weet wat het beste voor mij is en vooral wat tot eer is van Zijn Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat is het voornaamste. Nee, Paulus is niet levensmoe of moedeloos, maar dit getuigt juist van levensmoed! Dit is vrucht van het geloof, dat op Christus ziet en alles van Hem verwacht.

Van de profeet Elia lees je in 1 Koningen 19 dat hij moedeloos neerligt onder de jeneverstruik. Bang voor Izebel, vol van mensenvrees verlangt hij te sterven. Begrijpelijk... naar de mens gesproken. Maar de HEERE zoekt hem op en bemoedigt hem. Zijn werk is nog niet af. Daarom: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn (1 Kon. 19:7). Lees eens verder in vers 8... God geeft hem zoveel genade, kracht, moed en liefde dat Zijn moedeloze knecht, van kracht tot kracht, zijn levensreis voortzet.

Natuurlijk probeer ik mee te leven en mee te lijden in jouw pijn, zorg en verdriet. Toch wijs ik je, in de strijd, op Hem, Die je door de mond van David toeroept: Werpt uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden (Ps. 55:23a).

Veel sterkte en van harte de HEERE bevolen,

Pastorale groet,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doodswens
2 reacties
WillemB
09-01-2018 / 20:28
Mooi antwoord van ds. Tuinier. Graag wil ik er iets aan toevoegen. In de tijd van het uitzien naar eeuwige verlossing, heeft volgens mij ieder christen een grote, moeilijke, maar ook prachtige taak. En dat is het getuigen van je Koning. Om het Evangelie in je omgeving door te mogen geven. Want is (naast het verlangen van je eigen zaligheid) het verlangen niet groot, dat ook anderen mogen delen in die eeuwige vreugde?
Henk3923
12-01-2018 / 20:22
het is zeker een bijbels verlangen om te verlangen naar het leven na dit leven, ook david deed dit.

5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen,
Ps 42:3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
Ps. 63:2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.
Ps. 65:5 Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn nu een half jaar getrouwd. Ik vind het erg vervelend, maar ik ben zo met kinderen bezig. Tot nu toe ...
6 reacties
08-01-2010
Ik heb een vraag over het avondmaal die volgens mij nog niet in het archief staat. Ik mag geloven een kind van God te zi...
2 reacties
08-01-2013
Ik zit met een probleem. Door grote problemen en na jaren van verdriet zullen mijn vrouw en ik gaan scheiden. Ik tob hie...
geen reacties
08-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis