Demente, gelovige ouderen

Ds. H. van der Ham / 1 reactie

13-11-2017, 08:04

Vraag

Kunnen kinderen van God dement worden/zijn? Kunnen demente ouderen nog tot God worden gebracht als ze niet eens meer beseffen Wie God precies is?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Kunnen kinderen van God dement worden? Ja, dat kan zeker. Een kind van God kan te maken krijgen met beproevingen, ziekte, psychische moeite, tegenslagen, verliezen en met nog veel meer. Een kind van God kan ook dement worden of zijn. Dat doet aan het werk van de Heere helemaal niets af! Er zijn ook voorbeelden genoeg van. Ook oude schrijvers, bijvoorbeeld Abraham Hellenbroek, die dement was, maar op een helder ogenblik een goed antwoord gaf. Bekenden zeiden: “Kijk toch eens! Dat is Hellenbroek. Zo dement. Wat zielig.” Maar hij hoorde het en had een helder ogenblik en vroeg: “Is het niet goed, wat Vader doet?”

Je tweede vraag of demente ouderen nog tot God gebracht kunnen worden. Deze vraag is moeilijker. Maar God de Heilige Geest is zo machtig; Hij is almachtig. Hij is vrij en soeverein. Dat wil zeggen: Hij is onafhankelijk en oppermachtig. Het past ons niet om te zeggen: dat kan Hij niet. Of: dat doet Hij nooit. Wie zijn wij? Wij kunnen Hem toch niet voorschrijven wat Hij wel kan en wat Hij niet kan?!

Ik moet hierbij vermelden dat de heel duidelijke boodschap van de Schrift is: “En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen!”, Prediker 12:1a. Laten we daar voluit ernst mee maken.

Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Geestelijke verzorging van varenden

Tags in dit artikel:

dementie
1 reactie
Peetje
13-11-2017 / 09:34
Ik werk in de ouderenzorg, bij dementerende mensen. En heb al heel wat dementerende kinderen van God gezien. Soms herken je de bewoner gelijk als kind van God, andere keren hoor je verhalen over vroeger van hun kinderen of contact personen.
Het is soms heel erg als je Gods kinderen dingen hoort zeggen (vloeken) waar van je weet dat ze dat absoluut niet hadden gedaan als ze helder waren geweest. Maar het is ook heel mooi als je samen met hen een psalmversje of lied kunt zingen, want dat blijft tot het laatst toe meestal heel herkenbaar.
Daarom is het ook voor dementerende ouderen zo belangrijk dat er instellingen met onze identiteit.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Laatst las ik 1 Korinthe 3. Daarin viel mij vers 15 op: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maa...
2 reacties
12-11-2015
Ik heb sinds een paar uur een flink vervelende kramp bij mijn hart. Ik moest bukken om een muntje op te rapen en toen be...
2 reacties
11-11-2011
Toen Jezus aan het kruis hing en riep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?", was er toen een moment dat d...
geen reacties
11-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis