Schatten verzamelen in de hemel

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

17-07-2017

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Hoe kan ik schatten verzamelen in de hemel? Een zoekende jongere.

Antwoord

Je zou hier natuurlijk een heel kort antwoord op kunnen geven: “Lees wat de Heiland daar over zegt.” Maar daar wil ik me niet aan overgeven. Ik wil graag even nadenken over deze vraag. Met jou vraagsteller, maar ook met iedereen die dit leest.

We kijken eerst hoe de Heere Jezus dit zegt in Mattheüs 6:19,20: “Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.”

Het staat in de Bijbel onder een kopje “Bezorgdheid”. Als je al te bezorgd bent over de aardse zaken dan kan het zover gaan dat je de hemelse dingen uit het oog verliest! Dat is wat de Heere Jezus ons in deze tekst wil leren. Hij wil dat we daar volledig aandacht aan schenken. Iedereen op zijn eigen plaats en in zijn of haar eigen omstandigheden.

Het geldt voor jonge mensen: laat je niet helemaal in beslag nemen door je aardse zaken, je studie, je IPad, je uitgaan met vrienden. Het geldt voor de vaders: ga niet volledig op in je werk, maar geef samen met je vrouw aandacht aan je kinderen in verband met de hemelse dingen. Het geldt voor moeder in het gezin: er is niet alleen de dagelijkse aardse zorg voor het gezin, maar ook de geestelijke zorg; aandacht voor de hemelse dingen. Het geldt voor een jongen en een meisje die verkering hebben; er is meer dan alleen de aardse kant van de liefde. Je moet ook samen aan je geloof denken, aan de hemelse dingen. Het geldt voor de dominee: er is meer dan een preek en allerlei vergaderingen en deputaatschappen waar je aandacht voor moet hebben; de pastorale zorg voor je gemeente, die is er ook. Samen met je gemeente de hemelse dingen zoeken.

Zo kun je natuurlijk een heel poosje doorgaan. Doen we niet, we luisteren. De Heiland wil zeggen: Wees niet alleen bezig met de tijdelijke dingen. Je moet de hemelse zoeken. De zaligheid van je ziel. Het geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus. Heel sterk geldt dit als we ons helemaal overgeven aan geld een goede baan, mooie kleren en lekker eten... Dan geldt zeker heel sterk: zoek geen schatten op aarde. Die bederven allemaal. Zoek schatten in de hemel. Wees bezig met de dingen van het geloof.

Hoe moet je dat doen? Twee dingen zijn er die direct opvallen: bidden, dat is de weg naar God toe en Bijbel lezen, dat is luisteren naar Gods stem, Gods Woord… Dat vul je aan door het lezen van goede boeken, het luisteren naar een preek, het zingen met elkaar. Kortom, door naar de Heere te luisteren wat Hij je aanraadt in Zijn Woord.

Voor heel veel mensen is de Bijbel een gewichtig boek, maar ze lezen er niet in. Voor veel mensen is de preek er alleen maar om je af te vragen of de dominee het goed doet... en het hoort ook om naar de kerk te gaan. Voor veel dominees is de preek er alleen maar om mensen op hun fouten te wijzen... Voor veel mensen... Maar wat is het Woord van God voor jou? Wat is de preek voor jou?
 
Gods zegen en verzamel maar heel veel. 

Hartelijke groet
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

Tags in dit artikel:

schat
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb gezocht in het archief, maar kon deze vraag niet vinden. Ik wil hem bijna niet stellen omdat er al zoveel vragen ...
geen reacties
17-07-2008
Waarom zingen we in de kerk altijd maar een (paar) verzen van een psalm terwijl ze in het geheel geschreven zijn? Vooral...
geen reacties
17-07-2005
Wat betekent het woord acclamatie? Iemand gebruikte dat om te zeggen op deze manier: “Bij deze is gekozen met acclamatie...
geen reacties
17-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis