Moedeloos van mijn harde koude hart

Ds. A.A.F. van de Weg / 21 reacties

17-02-2017, 08:16

Vraag

Ik ben moedeloos van mijn harde koude hart. Hoe moet het toch ooit weer goed komen? Als ik zo hard, zo koud blijf ga ik toch voor eeuwig verloren? Ik wil zo graag een kind van God worden... maar ik ben zo hard en zo leeg en zo koud. Ik kan niet tot God bidden want mijn gebeden lijken zo leeg! Het moet bij God vandaan komen, maar wat als dat nooit bij mij gebeurt? Dan blijf ik dus zo en is het hopeloos met mij gesteld! Ik ben zo bang dat ik zo blijf, het lukt me niet om mijzelf te veranderen... hoe moet het nu?

Antwoord

Beste vragensteller- of stelster,

Achter jouw vraag schuilt een intense worsteling. Een worsteling met jezelf, een worsteling met God. Een strijd om je ziel, waarbij de satan een stevige partij meeblaast. Wat hij ten enenmale wil voorkomen is dat jij God aanroept in de nood. Vandaar dat hij je confronteert met jezelf. Op een gemene manier laat hij je zien dat jouw gebeden niets voorstellen, dat jouw hart té hard is om door Gods genade veranderd te worden. De satan wil je wanhopig maken en hij lijkt alles mee te hebben. Het pleit in zijn voordeel dat jij jezelf niet kunt veranderen.

En toch: op afstand roep ik je toe: volhard in de gebeden! Al lijken ze zo leeg, vertel dat maar aan Hem. Hij weet raad met onze harde koude hart, onze lege en vormelijke gebeden, onze moedeloosmakende gedachten. Jouw situatie is geen reden om bij God vandaan te vluchten, maar onderstreept alleen maar de noodzaak om tot Hem te komen! Jij ervaart jouw situatie als een enorme blokkade. Echter, jouw verlegenheid is Zijn gelegenheid om genadig te zijn.

Mag ik je nog één advies geven: vergeet niet de Bijbel ter hand te nemen. En open met name “de bijbel in de Bijbel”: het boek van de Psalmen. Worstel met God om God! En weet dat Hij niet om jou, maar om Christus’ wil genadig zal zijn! Hoop op Hem, sla het oog naar boven!

Hartelijke groet,
Ds. A. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

moedeloos
21 reacties
Johan100
17-02-2017 / 12:33
Beste vraagsteller of vraagstelster,

Wat een worsteling. De stokbewaarder vroeg ook: 'Wat moet ik doen om zalig te worden?' Deze geschiedenis staat in handelingen 16. Lees maar wat Paulus erop antwoordde.

Je vraagt hoe het toch ooit weer moet goed komen. Vanaf ons allerprilste begin is het nooit goed geweest, want we zijn buiten God geboren.

We kunnen onszelf ook niet veranderen. We voelen vanuit onszelf ook niet dat we zo hard zijn. De Heere Jezus staat aan de deur en klopt op je hart.
Hij is gekomen voor mensen met harde harten, met een hart nog harder dan steen. Hij is gekomen voor zondaren.

Op. 3:20 ''Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij''.
hilbrand1988
17-02-2017 / 13:30
ik herken wat je schrijft. ik voel ook dagelijks dat ik zon koud hart heb. maar weet je wat nu het goede nieuws is . We zijn precies degene waarvoor Jezus gestorven is . voor koude , harde ongevoelige zondaren. zijn bloed reinigt ons ook van die zonde. Spurgeon heeft een preek gehouden over dit onderwerp. Dit is namelijk waar veel mensen ook in zijn tijd mee worstelde. Hier een klein fragment . Als je meer wil lezen

http://www.downloadpreken.com/artikelen/A032.pdf

Te weinig berouw?

“Hoevele misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonden mij bekend.” Job 13:23

Vele mensen verlangen naar een dieper besef van hun zondigheid. Dan, met een zeker vertoon van
gewetensbezwaar, maken zij een excuus voor de beoefening van eenvoudig geloof. Deze geestelijke
ziekte, die zondaren van Christus afhoudt, neemt in verschillende tijden andere vormen aan. In
Luthers tijd was het kwaad, waaronder mensen werkten dit: zij geloofden in hun eigengerechtigheid en
dus veronderstelden zij dat zij goede werken moesten doen, vóórdat zij in Christus konden geloven. In
onze tijd heeft het kwaad een andere, en wel een heel vreemde vorm aangenomen. Mensen hebben
geprobeerd om eigengerechtigd te worden volgens een heel nieuwe mode. Zij denken dat zij zich
slechter moeten voelen en een diepere overtuiging van zonde moeten hebben, vóórdat zij in Christus
mogen geloven. Vele honderden ontmoet ik, die zeggen dat zij niet tot Christus durven komen om
Hem met hun zielen te vertrouwen, omdat zij hun nood voor Hem niet genoeg voelen. Zij zijn niet
genoeg verslagen over hun zonde; zij hebben niet evenveel berouw gehad, als dat zij in opstand
geweest zijn. Broeders, het is hetzelfde kwaad, van hetzelfde oude zaad van eigengerechtigheid,
maar het heeft een andere, en ik denk een bedrieglijker vorm aangenomen. Satan heeft zichzelf in
vele harten gewrongen, gekleed in het kleed van een engel des lichts, en hij heeft de zondaar
ingefluisterd: "Berouw is een noodzakelijke deugd; stop totdat u berouw hebt, en als u zichzelf
voldoende vernederd hebt over uw zonde, dan zult u geschikt zijn om tot Christus te komen; en
bekwaam om te geloven en op Hem te vertrouwen.”
jw51hjws
17-02-2017 / 14:03
Begrijp helemaal hoe je je voelt, heb zelf 20 jaar lang zo rondgelopen,
ik had de deur van mijn hart op een heel klein kiertje staan naar God toe en ook naar mensen toe, ben als kind beschadigt door mensen, heb plannen gehad om iemand dood te rijden!
heb muren om me heen gebouwd, voelde ik me veilig, maar het was al gauw een gevangenis, bidden en bijbel lezen was heel moeilijk,
ik heb er met iemand in de gemeente over gesproken en die zei, ik ga voor je bidden,
een paar weken heb ik gemerkt dat er iets in me gaande was, mijn hart werd zachter,
na een maand was ik zover dat ik mijn hart wel verder wou openen voor God,
maar de zonde in mijn leven lag daar nog, en ik kon dat zelf niet opruimen,
toen kreeg ik deze gedachte in me, kom maar, met al je ongerechtigheid bij Mij,
jij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven, Ik heb je zonden gedragen , Ik sta aan je deur en ik klop, de kruk zit aan jouw kant, als je de deur van je hart open zet kan Ik binnenkomen en maaltijd met je houden, en dat word een feestmaal,
En neem Mijn juk op u want mijn last is licht en mijn juk is zacht,

ik heb de deur van mijn hart opengezet, heb vergeving gevraagd voor mijn zonden, vreugde tranen gehuild, alle muren zijn weg, ik kan weer bidden en bovenal danken, en ik vertel het aan ieder die het horen wil,
mensen hield ik altijd op een afstand en nu? wil iedereen wel knuffelen,
God is goed, we moeten het niet moeilijker maken dan het is,
worden als kinderen!

Briefschijfster: stop met proberen je zelf te veranderen, dat lukt niet
geef je over aan Hem wiens bloed ook voor jouw gevloeid heeft,
Hij en Hij alleen kan je veranderen door Zijn Geest die in je hart woning gaat maken als je Hem binnen laat,

Veel sterkte en veel wijsheid,
dat je de vrede mag ervaren die alle verstand te boven gaat.
Johan100
17-02-2017 / 15:08
@Hilbrand bedankt voor het delen.
@jw51hwjs, ook bedankt voor het delen.

Ik heb wel een reactie n.a.v. je schrijven. 'De kruk zit aan jouw kant' staat er niet tussen hoor in openbaringen 3:20.
Het kan zijn dat jij dat zo ervaren hebt, maar God opent uiteindelijk je hart.

Ik heb een stukje hierover gelezen wat ik wilde delen.

''Het goddelijke wonder
Onlangs lazen we in de krant de volgende regels: "U moet uw leven aan
Christus geven. U moet zelf die stap zetten. Als u het leven niet kiest, hebt
u het niet. God breekt niet bij u in. De klink van de deur zit aan de binnenkant."

Is het inderdaad zo dat de klink van de deur aan de binnenkant
zit? Is dat niet in strijd met Handelingen 16:14 waar staat: "Welker hart
de Heere heeft geopend"? Er staat toch niet dat Lydia haar hart heeft
geopend? Evenmin staat er dat Paulus het hart van Lydia heeft geopend.
Er staat duidelijk dat de Heere haar hart heeft geopend. Daarom schrijven
we boven deze meditatie: "De Heere
opent harten. "

In het boek "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop" geschreven door Obadiah Sedgwick, die leefde van 1600-1657, lezen we behartigenswaardige
zaken. Sedgwick behandelt in zijn boek de tekst Openbaring 3:20 "Zie, Ik sta
aan de deur en ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en
hij met Mij".

We lezen op blz.49 "U moet een onderscheid maken tussen plicht en bekwaamheid. Ik zeg niet
dat een zondaar zijn deur voor Christus kán opendoen maar dat hij dit behóórt te doen. Zijn bekwaamheid is wat anders dan zijn verplichting.
Alhoewel het waar is dat de zondaar
in zijn bekering de deur voor Christus
metterdaad opent, toch moeten wij
een onderscheid maken tussen hetgeen hij doet door zijn eigen kracht
en hetgeen hij doet door een
gegeven kracht. Het eerste ontkennen wij en het tweede bevestigen wij."
jw51hjws
17-02-2017 / 20:41
dat de kruk aan de binnenkant zit , heb ik er voor de duidelijkheid bijgezet maar staat niet in de bijbel,
Jezus zegt :Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden !
Wie is hier die iemand ??? De zondaar die in al zijn verlorenheid bij Jezus wil horen, dat zijn u en ik,
We hebben een barmhartig God en dat mogen wij ook tonen naar onze br en zr,
zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon, staat met open armen te wachten, dat is onze Vader
de zoon had zijn ellende gezien en zei bij zichzelf: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan,
ook deze zoon deed zelf iets, opstaan!
en het was zo'n warm welkom bij de Vader Thuis,
Jezus zegt laat de kinderen tot mij komen, maar zijn we niet allemaal kinderen van de Vader voor zover we het allergrootste cadeau ooit met beide handen hebben aangepakt? ja zeggen tegen het volbrachte werk van Christus, de prijs is betaald op golgotha, we zijn vrijgekocht door zijn bloed!

aan briefschrijver/briefschijfster zou ik willen zeggen;
zoek een vriend/ vriendin waar je vertrouwen in hebt en waarvan je weet dat deze een relatie heeft met de levende God, probeer samen te bidden,
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er door God kracht aan verleent word! God wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat allen tot erkentenis der Waarheid komen
Nogmaals Veel sterkte
Johan100
17-02-2017 / 21:38
En toch opent De Heere zelf de deur, anders zou er nooit iemand zalig worden.
Het wonder is juist dat de Heere Jezus zelf de deur van je hart opent. De kruk zit niet aan onze kant. Jezus is het Woord en door Zijn machtswoord (meestal door de verkondiging van het ware evangelie of het lezen van het Woord, het kan ook door middel van refoweb) worden dikke deuren ontgrendelt en doden opgewekt. Hij geeft je de kracht om de deur van je hart te openen. Hij opende het hart van Lydia. Hij is gekomen voor zondaren die zelf van nature niet voelen hoe hard van hart ze zijn en voor mensen die van nature niet zalig willen worden. Dit is als het goed is juist een grote troost voor mensen die ervaren dat ze een hart hebben van steen en niet kunnen bidden.
Het zit niet in ons gebed en hoe we het precies verwoorden. Hij ziet je zuchten al lang. We moeten uitgewerkt raken en als een zondaar het zondaarsgebed van de tollenaar van harte leren nazeggen. 'Wees mij, zondaar, genadig!' De tollenaar ging gerechtvaardigd af naar zijn huis.

Hem alle eer!
jw51hjws
17-02-2017 / 22:18
Johan
als je zo wil, ok, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft
maar we hebben een vrije wil ontvangen, Kies heden wij u dienen wil,
we kunnen hem afwijzen en we kunnen het offer aannemen,

het zit niet in ons gebed zeg je maar de Dominee die de vraag beantwoord zegt dat ze moet volharden in gebed!??

ik ben maar een simpel mens en ik lees wat er staat, ook vwb de deur van je hart openen

we denken er verschillend over, het zij zo,
ik weet mij in Christus geborgen
en zonder Hem was ik NIETS !!!
Johan100
17-02-2017 / 22:42
Dat laatste wat je zegt is het belangrijkste.

Laat ik het duidelijk proberen te maken met een beeld.
Iemand zit in een donkere grot met ijzeren muren en kan geen millimeter vooruit kijken en tast alle wanden af maar kan de deur maar niet vinden.
Er staat iemand die heel machtig is met alle sleutels in handen aan de deur te kloppen, die zegt dat je open moet doen, zodat hij naar binnen kan om een feestmaal te houden.
Een stukje verderop staat iemand te roepen tegen de persoon binnen dat de deurkrik aan de binnenkant zit en dat hij of zij toch een vrije wil heeft. Ik vind dat eigenlijk heel onaardig. Je zou je afvragen of diegene de Deur zelf wel ziet.

Hij doet er wel goed aan te wijzen op de Persoon die het hart van Lydia opende en alle macht heeft om koperen deuren te verbreken en ijzeren grendels aan stukken te slaan. (Jes.45:2) De Persoon die hem of haar de kracht moet geven om de deur te kunnen openen.
jw51hjws
18-02-2017 / 10:19
Dat beeld raakt kant nog wal,
iemand in geestelijke nood die schreeuwt om hulp, die niet weet hoe ze een kind van God kan worden, daar zeg je niet tegen; ga meer bidden en bijbel lezen, dat is op dat moment een dood doener,
sorry, ik wil niemand kwetsen, maar die persoon voelt dat zo op dat moment,
die heeft het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd nodig,
breng zo iemand aan de voeten van Jezus, Hij is zo met ontferming bewogen,
daar mag de zondelast afgelegd worden, belijd je zonden aan Hem en vraag Hem om in je leven te komen, en Hij wil niets liever dan dat, hij wil je vullen met zijn liefde blijdschap vrede enz. dan word je wederom geboren , ben je een nieuwe schepping,
dan zijn er vast mensen die zeggen, ho ho, dat gaat zo maar niet, dit is veel te gemakkelijk,
het is zo eenvoudig en het word zo moeilijk gemaakt soms/vaak
mensen die allerlei hindernissen opwerpen voor menen in nood die Jezus zoeken moeten daar tzt rekenschap van afleggen aan onze Hemelse Vader,
ik kan er zo intens verdrietig om worden dat mensen in nood zo te kort gedaan word,
Waar zijn de barmhartige Samaritanen onder ons gelovigen,
geen dogma,s maar evangelie, daarvoor is Jezus naar deze gebroken wereld gekomen, om te helen en herstellen en genezen,

een ieder die dit leest wil ik uitdagen, kom met je zondelast naar het kruis, vraag vergeving voor al zonden en nodig Jezus uit in je hart te komen wonen, dan kan je je verheugen in de Here en dan ga je de bijbel lezen en dan worden je ogen geopend en dan gaan die voorheen dode letters gaan leven en denk je, was het maar weer zondag, Zijn woord horen,
Pas dan ben je rijk
Wie durft?
Johan100
18-02-2017 / 10:44
''Dat beeld raakt kant nog wal'' Omdat je er niets van begrijpt!

''iemand in geestelijke nood die schreeuwt om hulp, die niet weet hoe ze een kind van God kan worden, daar zeg je niet tegen; ga meer bidden en bijbel lezen, dat is op dat moment een dood doener''

Ik heb dat niemand zien schrijven.

''sorry, ik wil niemand kwetsen, maar die persoon voelt dat zo op dat moment,
die heeft het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd nodig''

Dat zeg ik dus juist. Maar volgens jou hebben we een vrije wil (Ik lees in de bijbel hele andere dingen) en moet iemand zelf de deur openen die de Deur niet kan vinden. Gewoon niet aardig. Nogmaals, je begrijpt het gewoon niet. Dat blijkt uit je schrijven. Je voegt van alles toe aan de Bijbel. je zegt dat je een simpel mens bent, maar je lijkt het wel precies te weten. Soms kan je beter je mond houden.

Ik zou je vriendelijk doch dringend willen verzoeken als je wilt discussiëren om dat op het forum te doen, want hier is de vraagsteller niet bij gebaat bij deze tegenstrijdige reacties.
jw51hjws
18-02-2017 / 10:53
niks nieuws onder de zon
was 2000 jaar geleden ook al zo,
wie Jezus verkondigt moet zijn mond houden,
Mona
18-02-2017 / 10:57
Citaat van ds van Vlastuin over het opendoen van de deur van het hart:
"Het opendoen van de deur van het hart betekent dat men Christus erkent, en ook de eigen ongelovigheid en zelfhandhaving volkomen en zonder enige reserve toegeeft.
Dan komt er de overgave, die gewerkt wordt door de Heilige Geest."

Dit citaat stond jaren geleden in de krant. Ik vond het zo helder, kort en duidelijk uitgelegd, dat ik het heb uitgeknipt en in mijn Bijbel heb gelegd. Nu wil ik het graag met jullie delen.

Zodra men het ene spoor (de kant van de mens of de kant van God Zelf) te veel benadrukt loopt het uit de rails, en komt er ontsporing. Dat zie je hier, dat zie je ook bijvoorbeeld bij thema's als de uitverkiezing, de volharding, de heiligmaking enz.
De oorsprong ligt altijd in God, maar zoals steeds weer blijkt in het Woord, werkt God nooit buiten de mens om.
jw51hjws
18-02-2017 / 10:59
Ben ik helemaal met Mona eens
Johan100
18-02-2017 / 11:22
"Het opendoen van de deur van het hart betekent dat men Christus erkent, en ook de eigen ongelovigheid en zelfhandhaving volkomen en zonder enige reserve toegeeft.
Dan komt er de overgave, die gewerkt wordt door de Heilige Geest."

De Heilige Geest is altijd eerst, beste mona. Niemand kan komen tenzij de Vader hem trekt. Er is niemand die God zoekt, ook niet één iemand, we zijn allemaal werkers van ongerechtigheid van nature.
De Bijbel leert dat we totaal verkocht zijn onder de zonde en niet in staat tot iets goeds vanuit onszelf. Zoetsappig evangelie wat niet afsnijdend is en onze verdorven staat en de wond niet blootlegt en niet alle eer aan God geeft daar wordt je mee bedrogen voor de eeuwigheid.

Maar daar willen we niet zomaar aan toegeven. We zijn eigenwijs. We dachten net zo ver op de weg van heiligmaking te zijn en dan hoor je dat we van nature totaal verkocht zijn onder de zonden.

Ps.116 zegt:
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen.
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE, bevrijd mijn ziel.
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende.
Mona
18-02-2017 / 11:24
Beste Johan,

lees ook even verder wat er in mijn reactie staat:
De oorsprong ligt altijd in God, maar zoals steeds weer blijkt in het Woord, werkt God nooit buiten de mens om.

Waarom laat je dit achterwege?
jw51hjws
18-02-2017 / 11:28
Heb spijt van mijn reactie van 10.53
kwam uit een koud hart,
redactie mag hem verwijderen
Johan100
18-02-2017 / 13:20
Hoi mona,

Ik heb je reactie allang helemaal gelezen hoor en ben het ook met je laatste alinea eens. Je moet het niet persoonlijk opvatten hoor. Mijn reactie was meer algemeen en ik heb wat moeite met een citaat wat onvolledig is in mijn waarneming en dacht zodoende nog aan te vullen.
Jeremiah
18-02-2017 / 16:19
@Mona

"Het opendoen van de deur van het hart betekent dat men Christus erkent, en ook de eigen ongelovigheid en zelfhandhaving volkomen en zonder enige reserve toegeeft.
Dan komt er de overgave, die gewerkt wordt door de Heilige Geest."

Ik neem aan dat Vlastuin bedoelt dat -naast de overgave- ook het erkennen van Christus, de eigen ongelovigheid toegeven, de zelfhandhaving toegeven ook allemaal vruchten zijn van het werk van de Heilige Geest..

Thomas Watson: "Zolang er geen genade is kan men op geen enkele manier met vrucht de zaligheid bewerken. Als God ons beveelt ons te bekeren en weer te keren, is dit om ons te tonen wat we zouden moeten doen, niet wat we kunnen doen."
Nieuwverbond
18-02-2017 / 23:15
Wat een moeizame discussie weer. Prima dat er mensen zijn die niet geloven dat jezelf kunt en mag gaan tot Jezus, terwijl Hij ons zelf duidelijk nodigt om te komen. Maar als andere mensen het in hun bekering en geloofsleven anders hebben beleefd laat hen dan in hun waarde. Ik persoonlijk geloof dat we niet kunnen stoppen met zondigen en we daarmee, met die ellendige toestand, naar Jezus moeten vluchten. En dan zal Hij ons helpen omdat dat Zijn liefste werk is. En de Vader trekt iedereen die het Woord hoort. Maar wij weerstaan altijd maar weer dat Woord en de Heilige Geest. Dat is onze vreselijke toestand. Alles is volbracht. We hoeven niks meer te voelen of te werken. Alleen maar tot Jezus te vluchten, hoe zondig we ook zijn. Er zijn geen voorwaarden voordat we mogen gaan. Alleen maar onszelf moe zijn.
Mona
19-02-2017 / 17:03
@Jeremiah,

Ja ik neem ook aan dat ds van Vlastuin dit bedoelt.

Verder laat het duidelijk zijn dat alles vanuit God is. De oorsprong ligt in Hem. Alle glorie en roem is voor Hem.
Dat Hij niet buiten de mens om werkt, is alleen maar tot meer glorie en eer voor Hem. Geloof je dat ook? Dat het tot eer van Hem is dat Hij de mens inschakelt?

Dat een mens Christus gaat erkennen is altijd Zijn werk.
Net als het volkomen toegeven van het eigen ongeloof en zelfhandhaving Zijn Eigen werk is.
God werkt dat in het hart. Genade alleen!
Hij werkt in het hart om zelf de deur open doen: Genade alleen!
Hij werkt in het hart om Hem aan te nemen: Genade alleen!

Het was vreugde om dit op te schrijven.
Maar het delen van het krantenstukje wat in mijn Bijbel lag, had ik beter niet kunnen doen.

Terug in de tijd

Wilt u mij uitleggen wat de dwaze meisjes uit de gelijkenis misten en de wijze meisjes wel hadden? Geestelijk gezien? Ho...
geen reacties
16-02-2006
Mag je eigenlijk als meisje de haren van je benen scheren? Is dit niet in strijd met de bijbel omdat we zonodig moeten v...
geen reacties
16-02-2004
Ik heb msn-contact met een meisje dat beweert bezeten te zijn door een demon. Ik heb inmiddels ook met iemand contact ge...
geen reacties
16-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis