You raise me up

G. Slurink / 7 reacties

15-02-2017, 13:50

Vraag

Aan de heer Slurink. Ongeveer een week geleden heb ik u gevraagd een antwoord te geven op de vraag wat we van het lied “When you believe” moesten denken. Ik ben blij met het antwoord wat u heeft gegeven. Een volgende vraag is over het lied “You raise me up”. De vraag is of je dit lied een christelijke interpretatie mag geven. We zingen namelijk met een groep verschillende liederen en over deze liederen verschillen de meningen sterk. Vooral omdat veel christelijke mensen aan het lied “You raise me up”  een Bijbelse uitleg geven. Toch ben ik bang dat dit een fout is die door velen wordt gemaakt. Is hier wel een christelijke draai aan te geven? Kunt u ons, als groep misschien verder helpen in deze vraag?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Ik ben er ook bepaald niet enthousiast over om een dergelijk lied een christelijke invulling te geven. Ik wil drie redenen geven waarom ik dat vind.

Het eerste is dat de tekst op zichzelf al problematisch is. Er zit niets concreet christelijks in. Rolf Løvland schreef het oorspronkelijk als eerbetoon aan zijn overleden moeder. Veel mensen vullen het ook horizontaal in waarbij de “you” in hun gedachten naar een geliefde of goede vriend of familielid verwijst. En het is ook populair bij sportwedstrijden bijvoorbeeld. En als je nu de “you” interpreteert als God of als Jezus, komt de tekst dan eigenlijk wel overeen met de Bijbelse boodschap van zonde en verlossing? Als ik de tekst lees van “You raise me up”, dan komen bij mij allerlei vragen op: hoe dan en waartoe? Vragen waar het lied verder geen antwoorden op geeft. Ik ben bang dat de kans groot is dat het lied een invulling zal krijgen waarbij andere dingen centraal komen te staan.

Wat dan de inhoud wordt wanneer iemand er een min of meer christelijk religieuze uitleg aan geeft zal van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de denkbeelden van die persoon. En daarmee kom je gelijk bij het tweede probleem. Als je het lied zelf een invulling geeft kan het nooit meer zijn dan een bevestiging van je eigen gedachten. Immers je legt er je eigen betekenis in. Er kan dus nooit een corrigerende werking van uitgaan die gevoed is vanuit de Bijbel. En dat is essentieel voor geloofsopbouw en bemoediging, zoals Paulus zegt in Kol 1:16: “Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.”

Als je er dan alleen uithaalt wat je er zelf inlegt is dat op zijn minst erg arm en als je er het verkeerde inlegt, zelfs problematisch omdat je het dan omarmt als bevestiging van je eigen foutieve gedachten, gesterkt door een emotionele beleving. En dat terwijl goede liederen juist enorm verrijkend kunnen zijn. Ik heb zelf in moeilijke tijden enorm veel gehad aan liederen met een goede Bijbelse inhoud. Deze hielpen me om mezelf te corrigeren en mijn gedachten te heroriënteren op Gods Woord, niet met een vaag idee van een abstracte hoop maar met concrete inhoud. Liederen van bijvoorbeeld van Paul Gerhardt, zoals “Beveel gerust uw wegen” of “Ist Gott für mich, so trete”, rijk aan bijbelse inhoud. Maar dit lied heeft niets te bieden aan bijbelse correctie en bemoediging.

Een derde probleem volgt dan hier op. Als er geen concrete inhoud wordt geboden dan kan je je afvragen: wat is dan nog hetgeen dat “raises me up”? Is het misschien niet hoofdzakelijk de melodie, de emotie van de muziek en misschien de sfeer van het geheel? De melodie is erg meeslepend en werkt sterk op het gevoel. De climax in de muziek, samen met het “raise me up” zorgt ervoor dat je je goed over jezelf gaat voelen. Zo zou het maar zo kunnen zijn dat het juist datgene is waar voor het grootste gedeelte kracht en bemoediging uit wordt gehaald. Nu kan je best zingen om jezelf op te vrolijken maar dan kan je ook net zo goed “Pak al je zorgen in een plunjezak” of iets dergelijks zingen. Maar als het je gaat om geestelijke opbouw zit je hiermee denk ik op een verkeerd spoor.

En als het om aanbidding gaat, wie of wat wordt er dan feitelijk aanbeden? Wordt dan misschien eigenlijk niet, zonder dat je het realiseert, vooral de muziek aanbeden? Dan Lucarini, (mede)schrijver van de boeken “Why I left the Contemporary Christian Music Movement”, “Can we rock the Gospel?” en “Worship: It is not about the music” beschrijft op verschillende manieren hoe hij erachter kwam dat hij zichzelf bedroog. Na zijn bekering als ex-popmuzikant, besloot hij zijn muzikale gaven te gebruiken in worshipmuziek, vol met de beste intenties om God te aanbidden en mensen tot bekering te bewegen. Totdat hem ineens de ogen opengingen en hij zich realiseerde dat het hem in feite helemaal niet ging om God en om Hem te gehoorzamen en Jezus te volgen, maar veel meer om zichzelf en de muziek. Zo arglistig kan het hart zijn.

Begrijp me goed, emoties en gevoelens zijn niet verkeerd. En plezier beleven aan mooie muziek, aan een mooie melodie en aan zingen ook niet. Dat zijn allemaal dingen geschapen door God, goede gaven van Hem. Maar dat moeten niet de dingen waarmee we ons hart voeden. Deze moeten ondergeschikt zijn aan de inhoud van de bijbelse boodschap. Daarvoor is concrete bijbelse inhoud nodig, dat overeenstemt met wat God tot ons heeft gezegd. Maar als dat ontbreekt dan blijft er niets anders over dan de muziek en de sfeer en wat je er verder zelf in legt en dat is een wankele basis om je geloof op te bouwen. Geestelijke opbouw gebeurt door zowel het verstand als het het hart te richten op Bijbelse waarheden waardoor we groeien in de kennis van God en de liefde van Christus, wat, als het goed is, tot bekering leidt en waardoor het verlangen groeit Jezus te volgen (concreet) als de goede Herder en God welbehaaglijk te leven.

Ik ben op het moment aan het lezen in een gebeden- en toewijdingsboek van puriteinse schrijvers, bijbels zuiver en enorm opbouwend. Ik kan je zeggen dat deze van een volslagen andere inhoud zijn dan dit lied. Aan de ene kant vol van besef van eigen gebrek, aan de andere kant vol van zekerheid van de belofte van het evangelie van Christus. En daaruitvolgend vol van lof en aanbidding van de drie-enige God en van een verlangen tot een geheiligd leven. En dit alles in concrete bewoordingen waarin alles met naam en toenaam wordt genoemd en niet in vage abstracte termen. Ik vind dat duizend keer hulprijker.

Ik hoop dat dit antwoord jullie helpt.

Een hartelijke groet, 
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospelpopmuziek
7 reacties
hans0166
15-02-2017 / 18:06
bij dit soort vragen is het misschien goed om je te bedenken dat de meeste psalm melodieen die we vandaag de dag gebruiken in oorsprong volksliedjes waren... in de betekenis van kermis en boerenbruiloften...
... over christelijke "draai" gesproken....
Omega
15-02-2017 / 18:15
De melodie Hans, niet de tekst ;-)
hans0166
15-02-2017 / 18:43
dat week ik Omega... maar ook de melodie is geschreven zonder christelijke inspiratie... wat is het verschil? ... ik kan psalmen zingen op de melodie van Bohemien Rapsodie van Queen... maar dat is en blijft een onchristelijk gedrocht.
Omega
15-02-2017 / 18:58
@hans0166 Het lijkt me toch een wezenlijk verschil. De tekst is leidend, de melodie slechts ter ondersteuning. Een foute tekst blijft fout, ook op hele noten en op de wijs van Psalm 42. Maar een Bijbeltekst op de melodie van een Hollandse smartlap (en er zijn inderdaad christelijke liederen zo vorm gegeven) verandert niet van inhoud. Ik meen me te herinneren dat Bert Noteboom eens enkele christelijke liederen in een wereldse melodie heeft gegoten en dat klonk best mooi. Johan Vreugdenhil heeft enkele aloude lofpsalmen en hun melodie ooit 'verpopt', oftewel opgeleukt met allerlei akoestische instrumenten en drums. Geniaal! En geloof me, de inhuldiging van de tempel door Salomo zal een ongelooflijk kabaal zijn geweest. Maar met teksten die bol stonden van de heiligheid van God.
dkw
16-02-2017 / 08:23
@hans0166, hoe kom je erbij dat de meeste psalmmelodien van oorsprong volksliedjes waren? Dat is een fabeltje.
De meeste melodieen zijn speciaal gecomponeerd voor de psalmen.
http://www.rd.nl/kerk-religie/de-melodie%C3%ABn-van-de-psalmen-1.656423
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneefse_psalmen
http://www.online-bijbel.nl/psalmen/melodieen/
Jaleco
17-02-2017 / 21:48
Inderdaad. Sommige psalmmelodieën stammen af van Gregoriaanse zang. Als je Psalm 23 ritmisch zingt, en je laat de verhogingen weg, dan hoor je het gelijk terug.
Wel zijn er volksmelodieën die ook afstammen van Gregoriaanse melodieën. En zo is wellicht het fabeltje in de wereld geholpen.
Bijv. de wijs van Psalm 80 komt van het Gregoriaanse paasgezang "Victimae Paschali laudes". https://www.youtube.com/watch?v=AneBNAmTyr8

Overigens heeft Revius eens een Frans liefdeslied aangepast en toegepast op Christus en de gelovige. Zou je nu niet meer hoeven te doen....

Tekst Revius: https://oje.home.xs4all.nl/txt/gezangen/Gezang%20421%20-%20Liedboek%20voor%20de%20Kerken%201973.htm
Het Franse liefdeslied: http://www0.cpdl.org/wiki/index.php/Tant_que_vivray_(Claudin_de_Sermisy)
Muziek: https://www.youtube.com/watch?v=yD7qRFELl8w
ErikJan64
18-02-2017 / 15:00
Ik ben erg blij dat er eindelijk duidelijke taal word gesproken wat betreft liederen die niets met het christen zijn te maken hebben en een christelijk draai aan wordt gegeven en je niet opbouwen in je relatie met de Here Jezus. Zou het ook niet zo zijn dat dit een tactiek van de satan is? En wij afgehouden worden om een intieme relatie te hebben met God de Vader? Is het Abba Vader die ons lief heeft en eren wij God en danken wij Hem of gaat het om de emotie en gevoel want daarin kunnen we misleidt worden. God is toch geen gevoel, Hij wil aanbeden worden in Geest en Waarheid. Aanbidding gaat toch om God en om de Here Jezus, wij aanbidden toch Hem en niet ons gevoel of een vaag gevoel waarvan we denken dat God er is en wij juist ver van Hem zijn en alleen bezig zijn met ons gevoel. Muziek is mooi maar het moet je opbouwen , je bemoedigen in je relatie met de Here Jezus, je bent niet behouden door gevoel maar je bent behouden door geloof en dat alles uit genade.

Terug in de tijd

Hoe komt het ooit zover dat het zaad van Gods Woord, dat (o.a.) zondag aan zondag gezaaid wordt, in weltoebereide aarde ...
1 reactie
14-02-2011
Aan drs. J. Ronner-Wattel. Een aantal jaren geleden heeft u deze vraag beantwoord: "Huwelijksproblemen en gevolgen voor ...
1 reactie
14-02-2013
Ik ben eind twintig, getrouwd met een goede man en ik heb een dochter van ruim een jaar. Daarnaast heb ik een ruime halv...
6 reacties
14-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis