/ Vragenformulier

Stel hier je vraag

/ Dossiers

Alle verschenen antwoorden over:


Naar overzicht dossiers...

 

Het boek Judith

Vraag:

In een boek over ethiek, geschreven door een rooms-katholieke leraar, wordt bij het onderdeel christelijke levensbeschouwing het boek Judith aangehaald. Judith staat niet in mijn Bijbel. Wat is dit voor boek? Is het een andere naam voor een bekend Bijbelboek?


Antwoord:

Het boekje Judith is een van de apocriefe boeken van het Oude Testament.  Het is voor zover mij bekend niet onder een andere naam bekend. Judith is de naam van een Joodse weduwe. Zij zou een Assyrische veldheer die een Joodse stad belegerde op een listige en heldhaftige manier hebben omgebracht en zo de stad hebben verlost. Het doel van dit boekje schijnt te zijn om de Joden op te wekken op God te vertrouwen.

De Apocriefe boeken zijn boeken die ontstaan zijn in de tijd van de Bijbel, die ook veel gelijkenis hebben met de Bijbel maar niet tot de Heilige Schrift behoren. Vaak worden in deze boeken dingen beschreven die nu net niet in de Bijbel staan, of een vervolg zijn op bijbelse verhalen.
 
De Kerk van Rome kijkt daar wat anders tegenaan dan wij. Zij rekenen de apocriefe boeken (apocrief betekent verborgen) wel tot de Bijbel.

De Apocriefe boeken zijn bijvoorbeeld in een oude Statenbijbel wel opgenomen maar ze worden voorafgegaan door een “waarschuwing aan de lezer” en in die waarschuwing wordt dan gezegd dat deze boeken niet tot de Bijbel behoren en daarin wordt ook uitgebreid uitgelegd waarom niet.

Dat wil echter niet zeggen dat deze aprocriefe boeken waardeloos zijn. Ze kunnen vaak licht werpen op zaken die we in de Bijbel niet helemaal helder kunnen krijgen. Ook komen er soms historische feiten in voor die we kunnen gebruiken bij een beter verstaan van de Bijbelse boodschap.

Wat het boekje Judith betreft: Daarin vinden we bijvoorbeeld een zeer uitgebreide beschrijving van hoe een Joodse bruiloft er aan toe ging. Waarschijnlijk weet je wel dat een Joodse bruiloft 7 dagen duurde. (zie bijvoorbeeld ook de beschrijving van het huwelijk van Simson in het boek Richteren). Het boekje Judith geeft tot in detail weer hoe zo’n bruiloft ging en wat men op al die 7 dagen deed. Dat kan ons helpen bij bijvoorbeeld de uitleg van de huwelijkssluitingen van Jacob en het verhaal van de bruiloft te Kana.

Ik hoop dat ik zo je vraag een beetje heb beantwoord. 

(Als je meer wilt weten: Er zijn twee uitgaven van de apocriefe boeken verschenen: De apocriefen van het Oude Testament en de apocriefen van het Nieuwe Testament. Daar staan al deze boeken volledig in afgedrukt. Zoals gezegd, ook in een Statenbijbel kun je ze terugvinden. )

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

 
Ds. J.J. van Holten
Geboortedatum:22-12-1956
Kerkelijke gezindte:PKN (Hervormd)
Woon-/Standplaats:Bergambacht
Bijzonderheden:
Status:Actief
Datum publicatie:21-06-`10 | 13:00 uur
,Reacties (0)

Het is niet mogelijk om op dit bericht te reageren. De redactie heeft deze mogelijkheid afgesloten en/of de termijn om een reactie te plaatsen is verstreken (1 maand na publicatie).

 

/ Zoeken...

Het archief van de vragenrubriek bevat ruim 13.000 antwoorden van onze deskundigen. Zoeken kan op panellid, rubriek, datum of trefwoord. Bekijk ook de Veel Gestelde Vragen hieronder.

Zoeken op panelleden

Zoeken op rubriek

Zoeken op datum

van: tot:

Zoeken op woord(en)


/ Panelleden op Twitter

Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas