Christelijke jongerencommunity

zoeken

(..) reactie op (..) ds. Kot en ds. Schalkoort (..) Toon respect (..) ook b...

Ds. J. Kot / geen reacties

09-05-2004

Vraag

Ik wil graag een reactie geven op de antwoorden die ds. Kot en ds. Schalkoort hebben gegeven: Huilen moet ik van dit soort antwoorden. Ik heb begrip voor alle mensen die menen niet mee te kunnen gaan met de PKN, maar wanneer er op zo'n manier omgegaan wordt met de mening van de ander ben je respectloos bezig. Toon respect voor elkaars mening en ga geen onwaarheden lopen verkondigen aan mensen die oprecht een vraag hebben over de PKN. Want waar staat bijvoorbeeld dat de PKN eist van haar leden dat je Christus als Zoon van God ook moet verloochenen? Binnen de PKN is er juist volop de ruimte om voluit gereformeerd te blijven en wordt niet geëist dat je Jezus als Zoon van God moet ontkennen. En als u vindt dat het convenant wat opgesteld niet voldoet aan uw voorwaarden, oké dan moet dat gerespecteerd worden en ik kan het nog begrijpen ook. Het enige dat ik vraag is ook begrip voor mijn mening en mijn keuze. Een keuze die ik met pijn en zorgen in mijn hart heb gemaakt, maar in de overtuiging dat de Heere ons ook daar niet van Zijn aanwezigheid en Zegen wil onthouden. En dat is toch wat wij allen nodig hebben? De genade van onze Vader, door de Verlossing van Zijn Zoon Jezus Christus? Laten we dan in vrede bij elkaar leven en niet zo in vijandschap alles van de PKN verfoeien. Het doet mij pijn om te zien dat op een eerlijke vraag van iemand, zulke subjectieve antwoorden gegeven worden en niet zoals het hoort bij zo'n vraag een antwoord waarin beide zijden belicht worden, zodat de vraagsteller een eigen keus kan maken door meningen tegenover elkaar af te wegen!!!

Antwoord

Antwoord 1: Laat voor een ieder duidelijk zijn dat ik niemand wil kwetsen wanneer hij of zij is overtuigd mee te gaan de PKN in. Het is wel jammer dat de hele discussie rondom de PKN verlegd is van de vraag: "Wat is de kerk, hoe behoort die te zijn naar Schrift en belijdenis?" naar de vraag "wat is nog haalbaar in deze nieuwe kerk, hoe kunnen we de zaken zo regelen dat we onszelf kunnen zijn?"

Mag ik tevreden zijn met een kerk die pluraal is en waarin allerlei wind van leer waait? Dus ook een moderne schriftvisie waardoor ik MAG loochenen dat Jezus de Zoon van God is en allerlei andere zaken die onder ons volkomen zekerheid hebben in twijfel mag trekken? Natuurlijk is dit al de praktijk in de huidige NHK, maar tot nu toe is de grondslag van deze kerk niet veranderd. Dat gebeurd nu wel. En waar zal de PKN nog eens op uit lopen? Bezoek de feestdag van 12 juni in Utrecht. Daar kunt u alvast kennis maken met de PKN.

Daar komt nog bij dat deze kerk laat zien dat het er niet is om elkaar te dienen, maar de top is er om te heersen over de gewetens van mensen die ten diepste de kerk lief hebben omdat ze de Koning van de kerk hebben lief gekregen en niet kunnen en willen buigen voor het beeld van de oecumene.

Met vriendelijke groet, ds. A. J. Schalkoort

P.s. Op de website van SOW Info is een lezing van dr. De Vos te downloaden die
de moeite waard is om te lezen. "Lezing over de nieuwe PKN"

Antwoord 2: Op de toegezonden reactie kan ik heel kort zijn. Ik geef toe dat het om te huilen is, maar dan niet vanwege mijn visie op de PKN, maar om het hele gebeuren zelf. Ook herhen ik me niet in het hele verhaal. Bij het nalezen van mijn ingezonden antwoord, moet ik constateren me alleen beperkt te hebben tot het geven van mijn visie op de zaak waar het over gaat. Ik heb me daarbij op geen enkele wijze op een persoon gericht. Ook in de bewoording van deze reactie kan ik me niet herkennen. Dat zijn geen woorden die ik gebruikt heb.

Mocht desondanks iemand zich door mijn uitleg gekrenkt voelen, dan spijt me dat zeer. Ik heb geen enkele bedoeling gehad iemand, wie dan ook, onrecht aan te doen.

Met hartelijke groet en bede om licht van Boven, ds. J. Kot

Ds. J. Kot

Ds. J. Kot

  • Geboortedatum:14-01-1928
  • Kerkelijke gezindte:Hersteld Hervormd
  • Bijzonderheden:Ds. J. Kot is op 06-04-2012 overleden.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben door de EO gevraagd een brief te schrijven aan God. Die wordt gepubliceerd in het jongerenmagazine van juni. Ik h...
1 reactie
05-05-2014
Het komen tot God in het gebed is alleen mogelijk door het werk van Jezus Christus. Maar kan je dan wel tot God naderen ...
3 reacties
05-05-2014
Ben zelf getrouwd geweest, maar mijn vrouw heeft ons huwelijk beëindigd. Nu heb ik iemand leren kennen die van de Geref...
7 reacties
05-05-2012