Vrije liefde krijgt nieuwe betekenis

Nieuwsredactie / geen reacties

16-03-2010, 08:58

Sinds kort is de website Vrije Liefde online. Deze website biedt christelijke jongeren en jongvolwassenen toegankelijke informatie over seksualiteit en relaties. Uitgangspunt van de website is dat als jongeren kennis hebben over seksualiteit, zij bewust keuzes kunnen maken in hoe zij daarmee om willen gaan. Door open en eerlijke informatie te geven kunnen zij zelf nadenken over wat zij wel of niet willen en waarom zij bepaalde keuzes maken. De verschillende vragen op de website helpen deze doelgroep na te denken over identiteit, relaties, wensen en grenzen.

Aanleiding voor dit initiatief is de vaak technische benadering van seksualiteit in de huidige vorm van seksuele voorlichting. In de christelijke omgeving dreigt het gevaar van het ‘vergeestelijken’ van dit onderwerp. Deze twee benaderingen gaan vaak niet in op de normale fysieke en relationele aspecten van seksualiteit. Daardoor kan seksualiteit voor christelijke jongeren een last worden. Want hoe moet je met seksualiteit en relaties omgaan als je belangrijke informatie niet hebt? Als je die informatie wel hebt en zelf bewust keuzes kunt maken, kun je je vrij voelen in hoe je met jezelf en de ander omgaat. Om die reden is gekozen voor de naam Vrije Liefde.

Vrije Liefde wil laten zien dat door te weten wat seksualiteit is en hoe het werkt, jongeren en jongvolwassenen kunnen leren zelf keuzes te maken in hoe zij met seksualiteit om willen gaan.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende professionals met een christelijke achtergrond en kennis van (problemen rondom) seksualiteit.

Nieuwsredactie op 16-03-2010, 08:58
geen reacties

Meer nieuws

Op 8 maart jongstleden besteedde het programma Koffie van Grootnieuwsradio aandacht aan stichting Jijdaar. Evert ten Ham...
2 reacties
15-03-2010
De opbrengst van het sponsorloopevenement Walk4Water 2010 van ZOA-Vluchtelingenzorg wordt verdubbeld door Aqua for All. ...
geen reacties
12-03-2010
UTRECHT - Zaterdag 20 maart a.s. wordt in Utrecht de SGP-jongerendag 2010 gehouden. Het thema dit jaar is ‘zeggen wat je...
2 reacties
12-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis