Kerk niet tegenóver de wereld

Buitenman / 1 reactie

23-12-2014, 08:01

“We zouden de gemeente kunnen zien als het priesterschap van de mensheid, dat God lof offert namens de wereld waaruit zij gekozen is”, aldus de theoloog Stefan Paas onlangs in zijn rede bij de aanvaarding van de leerstoel missiologie in Kampen. “Andersom worden priesters door God geheiligd om Hem te vertegenwoordigen bij het volk.”

“Namens de mensheid voor God verschijnen betekent naar mijn idee dat het hart van gemeente-zijn wordt gevonden in de liturgie... De gemeente dankt en prijst God als het verloste deel van de schepping en nodigt anderen uit dit met haar te doen.”
 
“Maar als priesterschap vertegenwoordigt de gemeente ook God bij de mensen. De apostel Petrus werkt dit op allerlei manieren uit voor de kerk, maar het komt hierop neer: als vertegenwoordiger van God bij de mensen heeft de christelijke gemeente een dienende, vriendelijke, geduldige, getuigende levensstijl, net als Jezus Christus haar voorging als priester. Haar bestaan wordt gekenmerkt door hoop op Gods verlossing, maar ook door hoop dat mensen om haar heen God zullen verheerlijken.”
 
“Dit beeld van de kerk als priesterschap doet recht aan de nieuwtestamentische en de hedendaagse Europese ervaring dat de kerk een minderheid is en doorgaans ook zal blijven. Priesters vormen per definitie een minderheidsgemeenschap die zich toewijdt aan het belang van velen. Minderheidskerk zijn is haar ‘natuurlijke stand’. De kerk is in deze visie geroepen uit de wereld en daarvan onderscheiden, zonder dat zij tegenover de wereld komt te staan.”
 
(Bewerking van de genoemde rede van Paas, Christelijk Weekblad, 12 december 2014.)

Buitenman op 23-12-2014, 08:01
1 reactie
MvR
23-12-2014 / 09:34
Het is wat lastig om exact te begrijpen wat Paas bedoelt met 'niet tegenover de wereld', maar als hij bedoelt dat er geen radicale tegenstelling is tussen kerk en wereld, dan heeft hij het mis, ook al vanuit de brief van Petrus zelf. In het voorgaande hoofdstuk zegt hij namelijk: 'Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren' (1 Petr. 1:14). Er is dus een duidelijke tegenstelling tussen gehoorzame kinderen en ongehoorzame buitenstaanders. Anders gezegd: de roeping die christenen in de wereld hebben doet niets af van hun diepe anders-zijn. De kerk moet ook weerbarstig zijn voor een wereldling, in zekere zin zelfs ergerniswekkend. Waar dat niet zo is, blijft er van de roeping ook niets over.

Lees ook deze columns

David Foster Wallace (1962-2008) wordt in de Verenigde Staten beschouwd als de beste schrijver van zijn generatie. Zijn ...
geen reacties
17-12-2014
De secretaris van de Remonstrantse Broederschap, Tom Mikkers, vindt dat kerken die homo’s discrimineren de ANBI-status m...
geen reacties
12-12-2014
Pé de Bruin, een onafhankelijk christelijk schrijver, heeft onder meer de vinger gelegd bij de denkfout die eruit bestaa...
2 reacties
08-12-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis